Elf jaar lang was de VT markt het startpunt van het nieuwe seizoen, maar helaas zag men de afgelopen jaren het aantal deelnemende organisaties en bezoekers teruglopen. 

Dit was voor de organisatie aanleiding om te bezien of een VT markt nog het meest geschikte middel is om het publiek te informeren over het vrijetijdsaanbod. Inmiddels zijn er diverse sites in Deventer waarop het aanbod te vinden is, waaronder voor kunst&cultuur: www.doenindeventer.nl 

Desalniettemin zullen bovengenoemde organisaties elk voor hun eigen achterban een gelegenheid creëren, waar het aanbod vrije tijd gepromoot kan worden. Vaste deelnemers aan de VT-markt worden hierover uiteraard geïnformeerd.