In november 2017 is er onderzoek verricht naar de werkwijze van Plus OV en is vervolgens besloten om een verbeterplan in te zetten. In dit verbeterplan is de verwachting uitgesproken dat de problemen bij Plus OV binnen een periode van vijf a zes maanden zouden zijn opgelost. Volgens Deventer Sociaal is er nu begrijpelijkerwijs gekozen voor alternatief vervoer voor een bepaalde doelgroep.

De fractie van Deventer Sociaal heeft de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders:

  • Gaat het college er nog van uit dat de problemen bi Plus OV binnen de gestelde termijn van zes maanden worden opgelost?
  • Herkent het college de klachten van de ouders en de chauffeurs en hoe verloopt hierover de communicatie met Plus OV?
  • Geven de recente ontwikkelingen bij Plus OV aanleiding om bij te sturen in het verbeterplan?
  • Kan het college aangeven hoe het toezicht op het verbeterplan vanuit de gemeente is geregeld?