De nieuwe voorwaarden 

De regeling TONK is verlengd naar 1 oktober en de gemeente heeft besloten om de regeling te verruimen. De verruiming betreft: 

  • De inkomensterugval hoeft niet meer ten minste 30%, maar ten minste 20% te zijn. 
  • De hoogte van uw vermogen is niet meer van belang. 
  • De vergoeding is verhoogd naar maximaal € 1000 per maand. 
  • De hoogte van uw huidige inkomen is in mindere mate van belang. 

De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw situatie: 

  • de hoogte van uw (woon)kosten 
  • de hoogte van uw inkomen 
  • welk deel van de kosten u nog zelf kunt betalen 

Een aanvraag voor TONK indienen, doet u via www.deventer.nl/tonkaanvragen. 

Krijgt u een TONK-uitkering en verandert er iets in uw situatie? Geef dit zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld als uw inkomsten veranderen. Of als u verhuist of gaat samenwonen.