“We wachten niet op de landelijke regeling, omdat er dan veel grotere problemen ontstaan”, legt wethouder Inkomen Rob de Geest uit. “We gaan ondernemers met financiële problemen door de coronamaatregelen nu helpen. Vanaf vandaag (24 maart 2020) kunnen zij daarom een voorschot aanvragen, waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.” 

Regeling 

Ondernemers die gebruik willen maken van de regeling kunnen zich melden bij het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) gemeente Deventer, of bij het Ondernemershuis Deventer. De gemeente gaat de ondernemers die zich al gemeld hadden voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo) van het Rijk actief benaderen om hen op de mogelijkheid van een voorschot te wijzen. 

Meer informatie 

Heeft u direct financiële hulp nodig voor uw levensonderhoud? Dan kunt u een voorschot aanvragen. Kijk voor meer informatie over een voorschot op deventer.nl/ondernemen. Uitgebreide informatie over het pakket maatregelen van de Rijksoverheid kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Vragen over het coronavirus 

Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk opwww.deventer.nl/coronavirus