De stemmen zijn na sluiting van alle stembureaus handmatig geteld. De voorzitters van de stembureaus gaven de cijfers door aan het hoofdstembureau.

In totaal brachten 8518 kiezers op 21 maart hun stem uit in Olst-Wijhe. 45 stemmen waren blanco of ongeldig. Het opkomstpercentage is 59,2%. In 2014 was dat percentage 58,3%. De voorlopige uitslag op partijniveau is nu bekend. De voorlopige uitslag op kandidaatniveau wordt op 22 maart om 17.00 uur bekend gemaakt in de raadzaal van het gemeentehuis. De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen wordt op 23 maart om 10.00 uur vastgesteld in een openbare zitting van het hoofdstembureau en wordt daarna op de website geplaatst.  

Kiesgerechtigden konden ook stemmen voor het referendum. 4078 kiezers stemden voor en 3542 stemden tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.