De D66’er is teleurgesteld dat er op dit moment niet meer actie wordt genomen. Volgens Bakker heeft de provincie immers een voorbeeldfunctie: “De overheid vraagt van inwoners hun gedrag aan te passen en bij te dragen aan een beter klimaat en biodiversiteit. Terecht worden mensen gestimuleerd om tegels uit de tuin te halen en meer bomen te planten. Of insectenvriendelijke bloemen en grassen te zaaien en regenwater op te vangen. Dan moet je als overheid natuurlijk zelf ook het goede voorbeeld geven. Dus stoppen om die chemische troep op onze kwetsbare bodem te spuiten.” 

Omstreden
Het gebruik van glyfosaat, ook bekend als Roundup, is zeer omstreden. Naast het ongewenste onkruid gaan namelijk ook veel nuttige schimmels en bacteriën dood. Die zijn juist belangrijk voor een gezonde balans in de bodem, terwijl schadelijke organismen soms meer ruimte krijgen en daardoor de oogst kunnen aantasten. Ook in Nederlandse natuurgebieden zijn nog sporen van het middel terug te vinden dat op landbouwgronden wordt toegepast. Daarnaast bestaat er volgens de wereldgezondheidsorganisatie een link tussen het middel en de ontwikkeling van kanker bij mens en dier. Ook bijen en andere insecten zijn vatbaarder voor ziektes als ze aan glyfosaat worden blootgesteld. 

Verbod
Overijssel zou met een dergelijke regeling in afgezwakte vorm het voorbeeld van Noord-Brabant en de gemeente Olst-Wijhe. Die staan het gebruik van glyfosaat op hun pachtgronden helemaal niet toe. In Nederland is het gebruik verboden voor hoveniers en waterschappen, maar niet voor boeren en particulieren. Andere landen zoals Oostenrijk, Duitsland en België hebben al een volledig verbod ingevoerd of zijn daarmee bezig.