Iedereen doet mee!

Deventer wil een inclusieve gemeente zijn. Zonder drempels, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Een gemeente waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en mee bepalen. Ongeacht culturele achtergrond, genderidentiteit, beperking, leeftijd, afkomst, kwetsbaarheid, geletterdheid en/of, inkomen. Waarin mensen elkaar versterken. Dan wordt Deventer een leefbare en vitale gemeente met een plek voor iedereen.

Stichting Fooruit, Stichting Deventer Sportploeg, Kunstcircuit Deventer en de gemeente Deventer namen het initiatief om deze gedeelde verantwoordelijkheid op te pakken. Samen met een groot aantal organisaties, verenigingen en politieke partijen ondertekenden zij het manifest ‘Iedereen doet mee!’. Daarmee committeren zij zich aan de boodschap van het VN-Verdrag Handicap.  

Ook op deze middagen kunnen organisaties aanhaken en het manifest ondertekenen. Want een Deventer zonder drempels bereiken we alleen als we allemaal meedoen!

Toegankelijkheid

Ook aan toegankelijkheid wordt aandacht besteed. Wat is toegankelijkheid eigenlijk? Hoe toegankelijk is jouw gemeente? Kun je alle openbare gebouwen in? Met een visuele beperking? In een rolstoel? Ben je welkom bij een (sport)vereniging als je een (verstandelijke) beperking hebt? 

Toegankelijkheid is niet alleen aandacht voor fysieke toegankelijkheid (deuren, drempels, trappen, enz.), maar ook voor passende activiteiten zodat echt iedereen mee kan doen. Toegang tot toegankelijke (digitale) informatie. Speciaal opgeleide toegankelijkheidsambassadeurs gaan op de locaties de toegankelijkheid beoordelen. 

Kom voor een leuke middag naar het plein, ontdek en doe mee!

Beide middagen zijn vooral ook bedoeld om samen te zijn en leuke dingen te doen. Op het plein staat de Sportcarrousel, waarin iedereen allerlei sporten en beweegactiviteiten kunt uitproberen die een aanbod hebben voor aangepast sporten. Maar er zijn ook leuke culturele activiteiten zoals dans, muziek en karaoke. Het cultuuraanbod verschilt per middag. 

Woensdag 23 februari in De Scheg en donderdag 24 februari (van 12.00 tot 16.00 uur) bij Kei 13 is iedereen van harte welkom. De toegang is gratis.