Wethouder financiën Liesbeth Grijsen: “We hebben geld gezocht en gevonden voor de ambities uit het collegeakkoord. Het is fijn dat we de komende jaren belangrijke nieuwe investeringen kunnen doen, bijvoorbeeld in het versterken van onze economie en in duurzaamheid.”

 

Sterke economie & duurzaamheid

Voor de ontwikkeling van de Stadscampus wordt 4 ton vrijgemaakt. De campus zal jong talent aantrekken en vasthouden. Ook wordt €275.000 per jaar uitgetrokken voor citymarketing en de evenementenorganisatie. Het college stelt voor om te investeren in klimaatadaptatie, de verduurzaming van gemeentelijke panden en de uitvoering van het energieplan voor een duurzaam Deventer. Het gaat om een jaarlijks bedrag van €250.000.

 

Sociaal & Cultureel

In het sociaal domein is bij het begin van deze collegeperiode al geld vrijgemaakt voor preventie. Daar wordt sterk op ingezet, net als op de verdere verbetering van hulp en ondersteuning. Het college heeft onlangs de Cultuurvisie Boeien en Bloeien gepresenteerd. Om deze visie te kunnen realiseren, wordt nu voorgesteld om niet te bezuinigen op cultuur. 

Het college geeft ook invulling aan de ambitie om lokale initiatieven te ondersteunen. Voor 3 jaar wordt er ruimte vrijgemaakt voor initiatieven vanuit de samenleving.

 

Inspraak op de Voorjaarsnota is mogelijk tijdens de raadstafel op 12 juni. Insprekers kunnen zich aanmelden via griffie@deventer.nl. Op woensdag 3 juli is vanaf 14.00 uur de raadvergadering over de Voorjaarsnota. Na besluitvorming vertaalt het college de Voorjaarsnota in de begroting voor komend jaar.