Wethouder Liesbeth Grijsen: “Als college zien we een veerkrachtige gemeenschap die staat te trappelen om met lef en liefde veel zaken aan te pakken. We stellen de gemeenteraad voor de komende 2 jaar, incidenteel te investeren in afwachting van meer structurele zekerheid over de financiën vanuit het Rijk.” 

Breed palet 

Het college stelt een breed pakket van investeringen voor. Investeringen in de woningbouwopgave en Deventer studentenstad, in de energietransitie en klimaatadaptatie, in het versterken van de samenleving door buurtmakers en extra activiteiten in de wijken, in de veiligheid door bijvoorbeeld de aanpak van de Beestenmarkt. Ook stelt het college voor een reservering te maken voor het multifunctioneel centrum De Nieuwe Keizer in kenniscampus De Kien. 

Sluitende begroting 

Deventer is financieel solide met een sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen. Er is zeer beperkt ruimte voor structureel nieuw beleid, maar wel incidenteel een bedrag van ruim 9 miljoen euro beschikbaar. Dit wordt ingezet op diverse projecten voor de komende 2 jaar. 

Gemeenteraad 

De gemeenteraad zal naar verwachting op 23 en 30 juni de Voorjaarsnota 2021 bespreken.