“Het is in ieders belang om grensoverstijgende onderwerpen als duurzaamheid en migratie in heel Europa goed aan te pakken”, vertelt Sacha ten Hove voorzitter van Volt Deventer. “Daarom zijn wij trots om met onze stad bij te mogen dragen aan dit evenement dat tegelijkertijd plaatsvindt in meer dan vijftig steden door heel Europa. Volt ziet Europa graag een voortrekker zijn in het benutten van groene mogelijkheden, met een humaan migratiebeleid en gelijke kansen voor iedereen. Door de droogte van afgelopen zomer merken we ook in Deventer de consequenties van de klimaatverandering. We weten dus als geen ander dat een goed waterbeleid van levensbelang is voor onze stad en regio.’’ 

Volt staat voor een Europees-brede CO2-belasting en wil de opbrengsten van de belasting investeren in een groene en circulaire economie. Daarnaast is een van de punten van de partij voor een gezamenlijk vluchtelingenbeleid, waarbij elk lidstaat verplicht is om zijn verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Verder heeft Volt de ambitie om per 2025 volledige gelijkheid te realiseren in Europa. Zo zal het aantal vrouwen en mensen met een cultureel diverse achtergrond gestimuleerd worden in de publieke sector en het bedrijfsleven. Huisvesting is ook een punt wat betaalbaar zou moeten zijn voor iedereen.

 

Het evenement in Deventer zal plaatsvinden op de Brink 21 in het café de Hip op de eerste verdieping en begint donderdag om 19:30.

De inloop is vanaf 19:00 uur.