Het raadsonderzoek is op 9 november 2017 concreet gestart. Toen is besloten dat het onderzoek zich richt op de periode vanaf 2009 tot 1 november 2017. Dat betekent dat de meest recente ontwikkelingen (kostenoverschrijdingen oplopend tot €1,2 miljoen om de Viking te realiseren) geen onderdeel uitmaken van het onderzoek

Voor de verhoren heeft de commissie 10 personen opgeroepen. De verhoren vinden plaats op vier zittingsdagen. De onderzoekscommissie, bestaande uit de raadsleden Bas Noor, Henk Groothuis, Marcel Elferink, Arie de Niet en Tjeerd van der Meulen, zal bij de verhoren aanwezig zijn en de vragen stellen.

De openbare verhoren worden gehouden in de raadszaal van het stadhuis van Deventer. Belangstellenden kunnen de verhoren bijwonen. De verhoren worden gestreamd en zijn terug te zien op https://deventer.raadsinformatie.nl/  De eerste verhoring begint om 11.00 uur.

Doel van het onderzoek is inzicht verkrijgen in het gevoerde bestuur m.b.t. de realisatie van het project De Viking – film en theater. Ten tweede wenst de raad uit deze inzichten lessen te trekken voor de toekomst op basis van concrete aanbevelingen. Het onderzoek biedt tot slot ook de mogelijkheid om publieke verantwoording af te leggen.