Wethouder Liesbeth Grijsen: “De uitwerking laat zien dat een ontwikkeling met hoge kwaliteit mogelijk is op deze beeldbepalende plek in De Kien. De randvoorwaarden die we voorstellen, borgen die kwaliteit bij de vervolgstappen. Bewoners, belanghebbenden en het kwaliteitsteam blijven nauw betrokken bij het vervolg.“

Randvoorwaarden
Naast een maximum van circa 15.000 m2 bovengronds, is bijvoorbeeld het behoud van de kweekschool inclusief de gymzaal een randvoorwaarde. In de Brinkpoort- en Singelstraat moet de hoogte beter afgestemd worden met de overkant. Terugliggend kan wel iets hoger worden gebouwd, tot 4 of 5 bouwlagen.

Groen en parkeren
Een stedenbouwkundig ontwerp met eigentijdse villa’s sluit aan bij de bebouwing van de Singel. Het gebied mag maximaal voor 60% bebouwd worden met groene buitenruimtes die ook toegankelijk zijn voor de omgeving. Parkeren wordt elders door Topicus opgelost zodat er geen hinder komt van extra auto’s.

Omwonenden
Vanaf het begin zijn omwonenden en belanghebbenden betrokken bij het initiatief door Topicus. Op verschillende manieren is tegemoetgekomen aan de wensen en zorgen die zijn geuit. Zo is het volume teruggebracht en het hoogteaccent van 40 meter weggehaald. Ook wordt de relatie met de omgeving versterkt doordat het toegankelijk wordt. Daarnaast wordt elders geparkeerd.

Verdere uitwerking
Als de raad akkoord gaat, krijgen Topicus en de ontwikkelaar Explorius randvoorwaarden mee voor de verdere uitwerking. In de volgende fase wordt gekeken naar andere wensen vanuit de omgeving zoals bijvoorbeeld privacy. Ook suggesties voor de uitwerking vanuit erfgoedpartijen, zoals groene inpassing en hekwerk in passende stijl worden nader uitgewerkt.

Adviezen en inbreng
Over het concept-masterplan zijn in hoofdlijn positieve adviezen uitgebracht door het kwaliteitsteam, de Planadviesraad, de Adviesraad Monumenten en Archeologie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De lokale erfgoedpartijen Stichting Oud Deventer, Stichting Industrieel Erfgoed Deventer en Bond Heemschut en veel omwonenden blijven het volume te groot vinden.