Het aantal cliënten dat een beroep doet op de voedselbanken in Oost Nederland is toegenomen, zo meldt RTV Oost. Die stijging zet zich waarschijnlijk voort. Daardoor is er meer werk en zijn er aanpassingen nodig om dat werk veilig te kunnen uitvoeren. 

Een nog grotere hal zou mooi zijn maar dat gaat niet, zeggen ze bij het distributiecentrum. Daarom worden er plannen gemaakt om de werkwijze te veranderen. Vanuit het distributiecentrum worden voedselbanken in de omgeving van Deventer en in Twente bevoorraad. Het verwerken en verdelen van de voorraden gebeurt meestal op één dag. Bij een toename van het aantal cliënten zijn er ook meer vrijwilligers nodig. Veilig werken volgens de coronanormen wordt dan een stuk lastiger. Het bestuur van het distributiecentrum werkt aan plannen om de verwerking over meerdere dagen te verspreiden. 

De reden waarom het aantal cliënten toeneemt heeft met banenverlies te maken. Door de coronamaatregelen hebben sommige bedrijven en zelfstandigen geen werk meer en valt het inkomen weg. De verwachting is dat veel meer ondernemingen daar de komende tijd mee te maken krijgen. Dat heeft een nog groter banenverlies tot gevolg. 

Als het aantal cliënten toeneemt zijn er ook meer producten nodig. Er wordt daarom hard gezocht naar nieuwe leveranciers. Dat is geen makkelijke klus. Het aanbod van supermarkten lijkt meer te worden beperkt. Producten die tegen de houdbaarheidsdatum zitten worden vaak in de winkel afgeprijsd en alsnog verkocht. Eerder waren het vooral dit soort producten die aan voedselbanken werden geschonken. 

De voedselbanken zullen, wanneer dat nodig is, de openingstijden verruimen. Op die manier wordt het werk beter verdeeld en kunnen lange wachtrijen worden voorkomen. Bij de voedselbanken in de regio’s Steenwijk en Zwolle speelt een vergelijkbare situatie. Ook daar neemt het aantal cliënten toe. Deze voedselbanken worden bevoorraad vanuit een distributiecentrum in Meppel.