De voedselbank verstrekt nu nog wekelijks voedsel aan huishoudens met lage inkomens. Dit jaar zal de omvang van de werkzaamheden toenemen als gevolg van meer klanten en meer voedsel en voedselverstrekking op meerdere dagen per week 

Bedrijfsvoering

Zorgvuldige bedrijfsvoering is in het bijzonder vereist voor het regionale distributiecentrum van de voedselbanken in Salland en Twente, dat gekoppeld is aan de Voedselbank Deventer.  De inkomende voedselstroom naar omvang en samenstelling, het voorraadbeheer naar opslag, koelen en vriezende verdeling over de aangesloten voedselbanken en de onderliggende registratie zijn bedrijfsprocessen die nauw luisteren. 

Vrijwilligersorganisatie

De voedselbank is een vrijwilligersorganisatie met momenteel ruim 90 vrijwilligers. Zij zetten zich met enthousiasme en betrokkenheid in voor de voedselbank en vooral voor de klanten die er gebruik van maken. Veel vrijwilligers zetten zich in voor de taken rond de bedrijfsvoering. De coördinatie van deze taken vraagt om versterking. 

De voedselbank zoekt vrijwilligers die de coördinatietaak op zich willen nemen. Dit kan in teamverband: Er geven dan meerdere personen gezamenlijk deze taak inhoud. Het gaat om circa 1 dag per week, verdeeld in twee dagdelen over twee dagen.

Belangstellenden kunnen zich melden door een mail te sturen naar info@voedselbankdeventer.nl.