Deze werd ingevuld door uiteenlopende acties, zoals de Sponsenloop, de eieractie, de pannenkoekactie, waarbij geld werd ingezameld én door acties gericht op de inzameling van concrete voedingsmiddelen. 

De hele basisschool deed enthousiast mee. De opbrengst bedroeg maar liefst  10.000 euro over de gehele periode. Waarvan 7.000 euro in contanten en ca. 3.000 euro in de vorm van voedingsmiddelen. De school organiseerde uiteenlopende acties, zoals de Sponsenloop, de eieractie, de pannenkoek-actie, waarbij geld werd ingezameld én door acties gericht op de inzameling van concrete voedingsmiddelen.  

De Voedselbank Deventer heeft donderdag 4 juli de school bezocht en in alle klassen de kinderen bedankt voor hun geweldige inzet.  Ook zijn de schoolleiding, de leerkrachten  en  de ouderraad van harte bedankt, die zich alle eveneens hebben ingespannen om van deze acties een succes te maken.  

De Voedselbank Deventer heeft als herinnering een oorkonde overhandigd aan de school. Op de foto neemt leerkracht Melvin ten Have (links) deze in ontvangst uit handen van Bram Snel, de voedselbankvrijwilliger die steeds als contactpersoon is opgetreden.