“Verdere maatregelen zijn niet nodig en de eerder aangebrachte stempels zijn inmiddels verwijderd. We zijn erg blij met dit nieuws, vertelt Paul Smaling, directeur bureau Vastgoed van de Dimence Groep. 

Uit de tekeningen bleek in eerste instantie dat er een aantal plekken in de vloer waren, die niet voldeden aan de verscherpte veiligheidseisen. Vrijdag 27 oktober zijn er daarom zogeheten stempels geplaatst op vijf verschillende plekken in de centrale ruimte.
In het uitgebreide onderzoek dat volgde, is naar voren gekomen dat de voorgevel over de gehele lengte vloerdragend is uitgevoerd. Dit betekent dat de vloeren veel minder zwaar belast worden, dan naar aanleiding van de oorspronkelijke tekening ingeschat was. “De vloer kan dus gewoon gebruikt worden,” aldus de heer Smaling.