Voor het programma zijn de voor- en tegenstanders uit die tijd geïnterviewd. Het gesprek met de studiegasten wordt ondersteund door video’s van demonstraties.

Daarnaast zijn fragmenten opgenomen van interviews met andere betrokkenen bij hen thuis of op een passende locatie. Zij geven hun mening over het proces van herindeling en/of de gevolgen daarvan. Dit zijn:

 • A. van den Bergh (burgemeester Diepenveen tot 1999)
 • H. Harmelink (melkveehouder), J.A.M. Hendrikx (commissaris van de Koningin in Overijssel 1988-2002)
  G. Slagman, gebiedscoördinator voor het platteland van de heringedeelde gemeente Deventer
 • Burgemeester A. Heidema
 • Mevr. Crommelin- Huyssen van Kattendijke (echtgenote van S. Crommelin, de burgemeester van Diepenveen die in 1973 op de valreep wist te bereiken dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de opheffing van de gemeente Diepenveen afwees)

De opzet van het programma is als volgt. Elke aflevering begint met een inleiding van Gerard Sizoo. Hij schetst in het kort het proces van herindeling vanuit het perspectief van het betreffende dorp/thema. Per aflevering wordt het proces van herindeling vanuit een ander perspectief bekeken met 2 studiogasten.

Gerard Sizoo was in de periode van de herindeling hoofd van de Sector Ruimte, Milieu en Wonen van de gemeente Deventer. Van begin tot eind was hij als adviseur van B&W nauw betrokken bij de gemeentelijke herindelingen en vanaf 2005 ook bij de plattelandsbeleid van de nieuwe gemeente. In die laatste rol heeft hij de gevolgen van de herindelingen voor de dorpen en het buitengebied van dichtbij kunnen zien. Zijn verwondering over het verloop van het proces van herindeling en zijn nieuwsgierigheid naar wat het heeft opgeleverd waren de prikkel om na zijn pensionering daarover een boek te schrijven: Stad & Land in nieuw verband.

 

Programmering

Vanaf 10 mei wordt een aflevering per week uitgezonden.

 • Donderdag 10 mei 19.00 uur: Inleiding: waarom herindeling?
  Studiogasten: N. Gerzee, gedeputeerde Overijssel, belast met herindelingen 1995-2001 J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer van 1993-2007
 • Donderdag 17 mei 19.00 uur: Schalkhaar en Diepenveen-dorp
  Studiogasten: J.Berends, destijds actief in het verzet tegen de fusie met Deventer M. Beker, raadslid gemeente Diepenveen en, vanaf 1999, gemeente Deventer
 • Donderdag 24 mei 19.00 uur: Lettele, Okkenbroek en agrarisch gebied
  Studiogasten: A. van Oldeniel, destijds actief in het verzet tegen de fusie met Deventer L. Grijsen, raadlid Deventer vanaf 2005, wethouder vanaf 2014
 • Donderdag 31 mei 19.00 uur: Bathmen
  Studiogasten: H. van der Wal, destijds actief in het verzet tegen de fusie met Deventer H. Jansen, raadslid Bathmen en vanaf 2005 van Deventer
 • Donderdag 7 juni 19.00 uur 1e deel: stad Deventer
  Studiogasten: Th. Bakhuizen, gemeentesecretaris Deventer 1993-2008 H. van Baalen, publicist Deventer en oud raadslid
 • Donderdag 7 juni 19.20 uur 2e deel: wat gebeurde na de herindeling
  Studiogasten: Th. Bakhuizen, gemeentesecretaris Deventer 1993-2008 H. Bottenberg, tot 1999 ambtenaar van Diepenveen, na 1999 van Deventer

 

Bekijk hieronder aflevering 1