Klimaat en werkgelegenheid prioriteit voor D66 

In het programma “Energiek naar 2022” spelen duurzaamheid en stimulering van de werkgelegenheid een prominente rol. Ook onderwijs en wonen zijn belangrijke thema’s. Met meer nieuwbouw en huurwoningen in het middensegment wil D66 de doorstroming op de woningmarkt in Deventer bevorderen. 

Deventer mag ambitieuzer zijn 

Van D66 mag Deventer haar ambities duidelijker uitspreken. “Onze mooie gemeente mag en moet beslist ambitieuzer zijn” aldus lijsttrekker Jan Schuring. Deventer heeft heel veel kwaliteit, een prachtige historie en een uitstekende ligging. Die kwaliteiten en kansen moet Deventer veel beter benutten en niet te snel tevreden zijn. Anders verliest Deventer meer terrein op vergelijkbare gemeenten. Met meer ambitie, optimisme en slagvaardigheid kunnen we Deventer versneld vooruit brengen. Dat geldt zowel voor de verduurzaming als de economie, de woningmarkt als het onderwijs.  

Ontwikkelen havengebied, investeren in vakopleidingen 

De economie trekt aan en dat biedt kansen. Door intensiever te acquireren kunnen wij leegstand terugdringen en bedrijvigheid bevorderen. Onder meer op het A1 bedrijvenpark en het havengebied. Met de nieuwe leegstandsverordening gaat D66 leegstand in de binnenstad te lijf. Een breed cultuuraanbod draagt bij aan het vestigingsklimaat, dus het Burgerweeshuis wordt opgeknapt. D66 wil in overleg met ondernemers meer relevante vakopleidingen naar de stad trekken. Schuring: “Een bedrijf als Topicus kan jonge werknemers niet uit Deventer halen. Dat moet anders.” 

Duurzaamheid: meer energiebesparing en ruimte voor de fiets 

Onder het thema “Goede energie” pleit D66 voor een snellere verduurzaming van Deventer met o.a. meer windmolens, meer zonne-energie, meer energiebesparing en meer ruimte voor de fiets ten koste van de auto. Parkeren rondom het centrum en een autovrij Grote Kerkhof komen ook terug in het programma. 

Wonen: meer doorstroming is prioriteit 

De Deventer woningmarkt heeft volgens D66 baat bij meer doorstroming. Heel veel huishoudens verdienen net teveel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning en is er een groot tekort aan huurwoningen met een middenhuur. Schuring: “dat tekort moet snel worden aangevuld. Dan komen ook sociale huurwoningen beschikbaar voor de huishoudens die daarop zijn aangewezen”. De woonomgeving moet ook aantrekkelijker worden. “Er is teveel bezuinigd op het onderhoud van de openbare ruimte en groen, dat moet terug gedraaid worden”.  

Geen lastenverzwaring 

De plannen van D66 zijn financieel haalbaar. “We zullen extra investeringen niet in rekening brengen bij de inwoners via verhoging van de lokale belastingen”, zegt Schuring. “Met een gevarieerde kandidatenlijst en een ambitieus verkiezingsprogramma werken we vol elan en optimisme aan een Deventer dat zijn kansen meer benut. D66 zorgt dat het voor elkaar komt” 

 

Het verkiezingsprogramma is te vinden op deventer.d66.nl