Voor de werkzaamheden is het nodig dat fietsers uit Deventer oversteken met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Tevens is de rijstrook in de richting Twello afgesloten omdat hier gewerkt wordt. Het verkeerslicht regelt dus naast de oversteek van het fietsverkeer ook het wisselend gebruik van de overblijvende, enige rijstrook door gemotoriseerd verkeer in 2 richtingen.

De kruising wordt heringericht zodat de fietsers uit Deventer in de richting Twello op een veilige manier voorrang krijgen op het autoverkeer richting de Worp. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 4 juli of zoveel eerder als mogelijk.