Het afgelopen jaar heeft de gemeente ervaring opgedaan met deelscooters van Go Sharing. Uit onderzoek door de gemeente blijkt dat de deelscooters goed bekend zijn onder Deventenaren. Belangrijk voordeel van de deelscooter is dat je ermee dicht bij je eindbestemming kunt komen.

Er zijn ook inwoners die overlast ervaren door foutgeparkeerde scooters. Om wildgroei van deelvoertuigen tegen te gaan, heeft het college gekozen voor een vergunningstelsel voor aanbieders van deelvoertuigen.

Druk op openbare ruimte voorkomen
Wethouder Frits Rorink: “Deelscooters zijn een mooie aanvulling. Een duurzame en praktische manier om je door de stad te verplaatsen. We willen dat deelmobiliteit toegankelijk blijft voor iedereen. Tegelijk moeten we voorkomen dat de druk van deelvoertuigen in de openbare ruimte toeneemt. Om daar grip op te houden, kiezen we voor regulering van deelvoertuigen.”

Invoering vergunningstelsel
De gemeente werkt nog aan het vergunningsysteem om een maximumaantal aanbieders en een maximumaantal deelvoertuigen toe te staan. Het doel is een prettige leefomgeving voor iedereen, met ruimte voor een passende groei in het aanbod van deelvoertuigen.

Overeenkomst met Go Sharing
Go Sharing biedt momenteel deelscooters aan in Deventer. De overeenkomst loopt 1 januari 2022 af. Afgesproken is dat Go Sharing ook na 1 januari 2022 scooters mag aanbieden. Go Sharing haalt de deelscooters weg als het vergunningstelsel is ingevoerd en aan Go Sharing geen vergunning wordt verleend.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over deelscooters in Deventer op www.deventer.nl/deelscooters.