Het aantal vacatures voor technische beroepen die gericht zijn op verduurzaming (klimaatbanen) steeg in Overijssel en Gelderland Noord in het derde kwartaal van 2021 tot 5.000. Landelijk gaat het om bijna 46.000 onvervulde klimaatbanen.

De komende jaren zijn vooral veel technische vaklieden nodig om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te verminderen. Denk aan het isoleren en ventileren van gebouwen en woningen, plaatsen van zonnepanelen, aanleggen van warmtenetten, verzwaren van het elektriciteitsnet en het aansluiten van huizen en gebouwen op duurzame warmtebronnen ter vervanging van aardgas. Voor het eerst is nu in kaart gebracht welke mensen precies nodig zijn. Het gaat om 45 technische beroepen, zoals isolatiemonteurs, timmerlieden, zonnepanelenmonteurs, monteurs warmtenetten en energieprestatieadviseurs. Naast technisch personeel is er ook vraag naar andere functies, zoals subsidie-adviseurs, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordering en stedenbouwkundigen. 

De meeste vacatures in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord staan open voor timmerlieden (700), werkvoorbereiders en calculatoren bouw en installatietechniek (650), loodgieters en installateurs van onder andere warmtepompen (450) en elektriciens en monteurs elektrische bedrijfsinstallaties zoals zonnepanelen (400).

De grote vraag naar vakmensen zorgt ervoor dat er veel kansen liggen om aan het werk te gaan in een klimaatbaan. Er zijn mogelijkheden voor omscholing en om te leren in de praktijk. Zo is het mogelijk om een mbo-diploma te behalen. Maar ook middels een mbo-certificaat of praktijkverklaring kunnen werknemers aan de slag gaan. Een werkende of werkzoekende volgt dan een deel van de mbo-opleiding op de werkvloer. 

In de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe werken gemeenten, opleidingsinstituten, werkgevers en UWV samen om mensen om te scholen naar klimaatberoepen. Zo begeleiden en testen zij werkzoekenden, die vervolgens in 10 dagen opgeleid worden tot monteur zonnepanelen met baangarantie. In Regio Zwolle krijgen mensen vanuit niet-technische sectoren de kans om te verkennen of de techniek – en dan met name werken in een baan die bijdraagt aan de energietransitie – iets voor hen is. Daarna gaan ze als hulpmonteur bij een van de deelnemende bedrijven werken. Zij kunnen deze baan combineren met verdere scholing. 

UWV en haar partners adviseren en ondersteunen zowel werkgevers als werkzoekenden. Werkgevers kunnen contact opnemen met de WerkgeversServicepunten om hulp te krijgen bij het vinden van personeel. Voor werkzoekenden en werkenden die zich willen omscholen zijn er 35 Regionale mobiliteitsteams en regionale leerwerkloketten.