Er is een plan gemaakt welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de dijk te versterken.

Het voorkeursalternatief (VKA) is vastgesteld en het waterschap wil het toelichten op een tweetal inloop- bijeenkomsten.

Kijk voor meer informatie op: www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst