In Nederland paste toenmalig minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport in 2016 het Actieplan Etikettering van Levensmiddelen aan. Dat deed hij nadat uit een juridische analyse bleek dat er ruimte is voor het gebruik van vleesnamen voor vegetarische producten. Uit de naam moet wel blijken dat het om een vegetarische variant gaat. 
 
Stegink reageert dat het dan voor de hand ligt dat de omgekeerd ook geldt. In Frankrijk is ook er veel discussie over de benaming van vegetarische producten. Dat keurde onlangs een wetsvoorstel goed, waarin staat dat producenten van vleesvervangers niet langer vleesbenamingen mogen hanteren. Op straffe van boetes tot 300.000 euro. 
 
De actie leverde familie Stegink naast veel positieve reacties ook vijftig doodsverwensingen, 170 nare reacties op social media, meerdere bezwaren bij Stichting Reclame Code (SCR) en twee bezoeken van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op. ‘Best heftig’, zegt Stegink op Facebook. 

bron: Nieuwe Oogst