Bij veel regen stond de Veentunnel te vaak onder water. Daarom zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan het riool. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren was de Veentunnel sinds 25 mei 2020 afgesloten voor alle verkeer. Dat gold ook voor het deel van de Oude Bathmenseweg tussen de Veenweg en de Schipbeekstraat. De tunnel en de Oude Bathmenseweg gaan op 17 juli eind van de dag weer open. 

Nieuwe planning 

De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. De verlichting in de tunnel moet nog vervangen worden. Dit staat nu gepland van 10 tot en met 21 augustus 2020. Tijdens deze werkzaamheden blijft de tunnel open. De verkeershinder zal zeer beperkt zijn (bijvoorbeeld tijdelijk een lagere maximumsnelheid). 

De Weseperstraat blijft nog wel afgesloten t/m 21 augustus.