Aanleiding voor de staking is het onderbreken van de onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgevers over het verbeteren van de CAO. Belangrijke thema’s hierin zjin de werkdruk, scholing, salaris en vergrijzing.

Kijk voor een actuele stand van zaken op facebook of de website van Keolis.