De rioolwaterzuiveringen ontvangen naast afvalwater en regenwater ook een hoop afval en zand. Bij de zuiveringen staan zogenaamde ‘zandvangers’. Deze vangen tonnen met zand op voordat het zuiveringsproces start. Met het geven van een herbestemming van het zand levert het waterschap een bijdrage aan de circulaire economie en vermindert het verwerkings- en afvoerkosten.