Klik hieronder voor de gesproken column:

Waar ‘Made in China’ stond voor goedkope massaproductie en kopieergedrag staat ‘Made in Deventer’ voor historie, internationale handel, kwaliteitsproducten en het ‘Merk Deventer’, aldus Webers. Lees en luister hieronder de column.

Made in Deventer: religie

Lebuïnus zette hier in 768 voet aan wal en bouwde een houten kerk. Religie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Deventer. Deventer was tweemaal bisschopsstad. Geert Groote en Floris Radewijns waren de grondleggers van De Moderne Devotie en Erasmus en paus Adrianus VI studeerden aan de Latijnse School.

Made in Deventer: internationale handel

In de 12-de eeuw ontstond een uniek samenwerkingsverband tussen 200 steden rondom de Oostzee en Noordzee: de Hanze. De ‘Vrije Keizerlijke Hanzestad’ Deventer groeide uit tot een belangrijk handelscentrum met 5 jaarmarkten en de internationale handel gaf een impuls aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling. Deventer had een vitale economie én een vitale maatschappij met goed onderwijs, gezondheidszorg, religie, kunst en cultuur. Deventer en de IJsselvallei stonden prominent op de agenda, net als tegenwoordig.

Made in Deventer: maakbedrijven

Deventer ontwikkelde zich in de 19-de en 20-ste eeuw tot industriestad. In de 21-ste eeuw lanceerde de Stichting Stadmarketing de billboardactie ‘Made in Deventer’ met typische Deventer producten zoals: het boek, fiets, bed, blik en advies. Deventer kent 80 bedrijven ouder dan 100 jaar, die blijven innoveren. Zo is het bekroonde circulaire matras van Koninklijke Auping niet alleen innovatief, maar ook duurzaam. En MKB Deventer publiceerde het exportboek ‘Made in Deventer’ met 171 profielen van bedrijven, die wereldwijd zaken doen.

NB: Not Made in Deventer Any More

Deventer is trots op wat haar maakbedrijven in de afgelopen eeuwen hebben geproduceerd. Al 600 jaar geleden bakte het Deventer koekbakkersgilde Deventer Koek. Maar tijdens de transitie van industriestad naar kennis- en dienstenstad zijn er maakbedrijven gekrompen, overgenomen of failliet gegaan. Zoals de recente sluiting van de chemietak van AkzoNobel en het faillissement van Roto Smeets. Let op de zogenaamde weak signals!

Made in Deventer: vrijetijdseconomie

In het jubileumjaar 2018 kreeg Deventer 3 miljoen bezoekers, die goed waren voor een gemiddelde besteding van € 44,70 en M€ 134 vrijetijdseconomie. Het Evenementenbureau van de VVV Deventer organiseert al 3 decennia beeldbepalende evenementen: de 31-ste Deventer Boekenmarkt, het 29-ste Dickens Festijn en het 23-ste Deventer op Stelten. De VVV Deventer investeert niet alleen in de vernieuwing van evenementen, maar ook in de vernieuwing van de eigen organisatie. Begin 2020 wordt de vereniging VVV Deventer opgeheven en komen er 2 nieuwe stichtingen voor in de plaats: Stichting dEVENTer en Stichting Deventer Marketing voor de Authentieke, Vernieuwende, Eigenzinnige Hanzestad Deventer met de marketingslogan …in Deventer!

Made in Deventer: kenniseconomie

Onze kenniseconomie omvat hoger onderwijs, veterinaire diensten, financiële diensten, accountancy, advocatuur, notariaat, architecten- en ingenieursbureaus en IT-bedrijven. Deventer heeft veel internationale ingenieursbureaus zoals Witteveen+Bos, dat de Amsterdamse Noord/Zuid metrolijn heeft ontworpen: Made in Deventer !

De droom van kleindochter Daventria

Laatst droomde mijn lieve kleindochter Daventria uit Deventer: “Opa”, zei mijn kleindochter van vijf, “Opa, ik droomde van een heel lief meisje in een prachtige bloementuin in Deventer. Ik wilde zo graag dat ze mijn vriendinnetje werd. Maar toen ik haar dat wilde vragen, werd ik wakker”. En de tranen stonden in haar ogen … Maar na een kort moment van stilte hernam Daventria zich, “Opa, als ik haar nou droom hè .., wie droomt mij dan … ?”

Made in Deventer op 1 november 2019, Harry Webers