‘De nazificatie van Maassluis’

Volgens het SRGO laat het boek een onthutsend beeld zien van de persoonlijke strijd om macht en invloed binnen het lokale bestuur en de lokale orde. In deze strijd speelde de Deventerse agent Caspers een belangrijke en kwalijke rol, zowel in Deventer als in Maassluis. 

Tijdens de bezetting maakten politieagenten carrière die vóór de oorlog waren afgekeurd. Ze melden zich als lid van de Germaanse SS en verklaarden zich bereid om de vuile klusjes op te knappen die andere agenten weigerden uit te voeren, zoals het oppakken van Joden. De Duitsers maakten van hun diensten gebruik om de Nederlandse politie in Duitse pas te laten lopen.  

Filip Caspers uit Deventer was zon foute politieagent in actieve dienst. In eigen persoon arresteerde hij een groot aantal Joden in Deventer ebegeleidde hen persoonlijk naar de ‘Sicherheitsdienst’ in Arnhem. Zijn acties als agent en ‘jodenjager’ leidde tot de dood van een groot aantal (joodse) inwoners uit zijn geboortestad. Daarnaast beschrijft de auteur hoe Caspers als agent in het voorjaar van 1943 in Maassluis terecht kwam. Daar wist hij zich via zijn connecties op te werken van agent tot hoofd van de politie.  

Van Buuren maakt inzichtelijk hoe agent Caspers de veranderde omstandigheden en spelregels binnen het politieapparaat tijdens de bezetting naar zijn hand wist te zetten. Hierdoor slaagde hij erin om voor zichzelf een positie te creëren die hem niet alleen tegen ontslag beschermde, maar waardoor hij tevens onmisbaar en ongrijpbaar werd binnen de politiemacht. Niemand durfde zich te verzetten tegen Caspers uit angst voor zijn groeiende invloed en zijn nauwe relatie met de bezettende macht, in het bijzonder de ‘Sicherheitsdienst’. 

Vanaf eind februari 2020 is het mogelijk om het boek te bestellen bij stichting SRGO via hun website.