Aderhalve meter is vaak de afstand waarop een hoortoestel niet meer werkt. Bij het dragen van een mondkapje is het mondbeeld niet zichtbaar en is liplezen – en dus communicatie – onmogelijk. Ook de introductie van spatschermen en de afscheidingen van plexiglas bemoeilijken het voeren van een gesprek. Zelfs goedhorenden hebben er last van. Vergelijk het maar met communiceren onder water met een duikbril op. Dat is lastig. Hoormij∙NVVS vraagt om meer bewustwording en begrip.  

Draag een transparant mondkapje

Maak het slechthorenden  wat gemakkelijker en maak gebruik van een doorzichtig mondkapje. Dan is je mondbeeld beter zichtbaar, blijft liplezen mogelijk en is je mimiek beter te zien. Er zijn al diverse initiatieven bekend:

Lichtgewicht spatscherm
– 
Doorzichtige mondkapjes via Swedero
Online patroon om zelf een venstermasker te maken
– 
Transparante mondkapjes te bestellen bij Your Protection 

Tips en aandachtspunten vanuit patiëntenorganisaties:

– Realiseer je dat op anderhalve meter niet iedereen goed kan horen.
Leer communiceren door een plexiglas scherm.
Spreek langzaam en duidelijk.
Ondersteun je woorden met specifieke gebaren.
Gebruik speech-totext apps of tik kernwoorden in op tablet of telefoon.
Zeg of laat zien dat je een auditieve beperking hebt. 

Hoormij-NVVS

Bij Hoormij∙NVVS kan iedereen terecht met vragen over slechthorendheid, tinnitus, brughoektumor, hyperacusis, CI, en evenwichtsaandoeningen. Hoormij∙NVVS biedt informatie, advies, belangenbehartiging en lotgenotencontact. Voor veel aandoeningen bestaat nog geen behandeling die de aandoening vertraagt of stopt. Het doel van Hoormij∙NVVS is om meer (h)erkenning te krijgen voor de vaak onzichtbare gevolgen van gehoor- en evenwichtsaandoeningen en daarmee de kwaliteit van leven te vergroten. www.stichtinghoormij.nl