Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de V1 in zijn geheel in de grond ligt met de complete springlading, zo meldt RTV Oost. Gevaar is er volgens de gemeente Deventer niet.

Bij werkzaamheden voor de verbreding van de A1 werden eind vorig jaar resten van een V1 gevonden. Een V1 is een onbemand straalvliegtuig met springstof, dat veel werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. 

Laag voor laag
De EOD heeft de grond laag voor laag onderzocht en heeft daarbij de V1 aangetroffen. Het vliegtuig zelf is grotendeels verroest. De springlading is daarentegen nog in goede staat. Door het hoge grondwaterpeil kon de EOD tijdens het onderzoek de ontstekers niet goed zien. Om deze alsnog goed in beeld te brengen, komt er een vervolgonderzoek vanaf 17 februari. 

Aannemer Heijmans zal vooraf de omgeving bemalen, zodat er een droge werkplek ontstaat voor de EOD. Voor de EOD is het belangrijk om te weten welke ontstekers er in de V1 zitten, omdat dit invloed heeft op het plan van aanpak voor het verwijderen. 

Planning
De resultaten van de onderzoeken gebruiken alle betrokken partijen voor het plan van aanpak voor de ruiming. Er moet in ieder geval een maatwerkoplossing uitgewerkt worden, omdat de situatie vanwege de ligging naast de A1 en vlakbij de uiterwaarden uniek is. Deze maatwerkoplossing is daarnaast noodzakelijk om de V1 veilig te kunnen verwijderen. 

Welke maatregelen getroffen moeten worden en welke hinder mensen en bedrijven hiervan kunnen ondervinden, is nu dus nog niet bekend. De planning is nu dat de V1 op 8 maart verwijderd wordt. 

Geen risico
De locatie waar de V1 ligt, is inmiddels weer afgedekt en beveiligd. Zolang de V1 ongestoord in de grond ligt, is er geen risico voor de omgeving. De werkzaamheden voor de verbreding van de A1 gaan ook gewoon door. 

De gemeenten Voorst en Deventer houden eind februari informatiebijeenkomsten waar zij u meer zullen vertellen over de gekozen maatwerkoplossing om de V1 te verwijderen en de gevolgen voor de omgeving. De exacte data hiervoor volgen zo snel mogelijk.