Het weerbeeld laat warme temperaturen zien met van tijd tot tijd (harde) droge wind uit oostelijke richting. Hierdoor is de verdamping groot en gaat er het nodige water verloren. We proberen onze peilen goed te handhaven, zodat we het verder uitzakken van grondwater voor natuur en landbouw zoveel mogelijk tegengegaan. Bovendien blijft hiermee plaatselijk het beregenen van gewassen mogelijk,” aldus bestuurslid Hans Pereboom.

Momenteel lukt het niet meer overal voldoende water aan te voeren om aan de watervraag te voldoen. Op locaties waar dit van toepassing is, wordt in afstemming met agrariërs tijdelijk geen oppervlaktewater onttrokken (onttrekkingsstop). Pereboom: “Dit verschilt erg per gebied of locatie. We willen de vele onttrekkingen graag goed beheren en inzichtelijk hebben. Daarom moeten agrariërs die slootwater willen gebruiken altijd een melding doen bij het waterschap. Per melding kijken we of de onttrekking in die specifieke sloot mogelijk is of helaas (tijdelijk) nietDoor deze samenwerking met de agrariërs hopen we een eventueel onttrekkingsverbod zo lang mogelijk uit te kunnen stellen.”

Waterkwaliteit 

Door de hoge temperaturen stijgt de watertemperatuur ook. Dit brengt risico’s met zich mee voor de waterkwaliteit, zoals blauwalg of botulisme. Afgelopen week zijn er bij het waterschap enkele meldingen van blauwalg en dode watervogels binnengekomen. Deze zijn direct opgeruimd. “Al met al zijn we alert. We houden de actuele situatie nauwlettend in de gaten om tijdig maatregelen te kunnen nemen en te anticiperen op wisselingen in het weer,” aldus Pereboom.