De afgelopen periode (13-23 juni) is er in het werkgebied van WDODelta 25-30 mm neerslag gevallen. Het actuele neerslagtekort bedraagt momenteel 74 mm. Dit is minder dan in dezelfde periode vorig jaar (155 mm). Het huidige neerslagtekort is gemiddeld voor de tijd van het jaar.

 

Grondwaterstanden grotendeels normaal

In een groot deel van het werkgebied zijn de grondwaterstanden normaal voor deze tijd van het jaar. De grondwaterstanden op de hoge gronden (Sallandse Heuvelrug en Drents Plateau) zijn nog wel  verlaagd door de droogte van vorig jaar. Daarnaast valt op dat de grondwaterstanden aan de flanken van de hoge gronden ook lager worden dan normaal in deze periode. De gebieden met lage grondwaterstanden breiden zich op deze manier gestaag iets uit.

 

Peilen hoog ingesteld

Het beheer van het watersysteem is ingesteld op het vasthouden van de neerslag die is gevallen én op het aanvoeren van water. Hiermee worden de waterpeilen in het zogeheten aanvoersysteem hoog gehouden. De inlaatcapaciteit schommelt momenteel rond de 50 procent, variërend tussen de 30 en  70 procent. Belangrijke watergangen voor de aanvoer van water zijn goed onderhouden en gemaaid. Het warme weer zorgt er wel voor dat de beplanting wat sneller groeit.