Het waterschap kan voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft.  

Grondwaterstanden normaal tot laag  

De grondwaterstanden zijn overwegend normaal voor de tijd van het jaar in het WDODelta-gebied. Halverwege juli stegen de grondwaterstanden door de regenval, echter is er nu weer sprake van een dalende lijn. Deze dalende lijn is het meest zichtbaar in het oosten en zuidoosten van het werkgebied van WDODelta waar minder neerslag is gevallen.     

Wateraanvoer en onderhoud watergangen  

Momenteel kan er voldoende water worden aangevoerd om aan de watervraag te voldoen. Door de (periodiek) warme temperaturen ontstaat er in veel watergangen hergroei aan de slootkanten. Om goede doorstroming van onder andere aanvoergebieden te behouden maait het waterschap op sommige plekken een extra keer. WDODelta blijft in de komende periode gericht op het vasthouden van water in het systeem. 

Kwaliteit zwemplassen 

Er is blauwalg geconstateerd in het zwemwater van ‘Kolkbad de Lange Kolk’ bij Den Nul. Momenteel is er een waarschuwing van kracht. Het waterschap blijft controleren. Het actuele overzicht van de kwaliteit van de officiële zwemwateren staat op www.zwemwater.nl 

Verwachting voor de komende periode 

Komend weekend wordt weer enige neerslag van betekenis verwacht. De verwachting is dat ook in de periode hierna periodiek wat neerslag blijft vallen, maar geen grote hoeveelheden. We blijven de situatie in de gaten houden. De situatie is op dit moment stabiel en goed beheersbaar.