Het Deventer ziekenhuis telt nu twintig corona-patiënten, waarvan er vier op de intensive care liggen. De drie patiënten die het virus hadden, zijn inmiddels weer naar huis.  

Corona-patiënten kwamen tot eind vorige week in een isolatiekamer op een van de afdelingen. Het ziekenhuis heeft ook dergelijke kamers voor patiënten onder gewone omstandigheden. Donderdag heeft het Deventer Ziekenhuis een eerste afdeling alleen voor corona-patiënten ingericht. Nu volgt er een tweede afdeling. 

Hulp nodig

Inmiddels begint de situatie rondom het Coronavirus ook in het Deventer Ziekenhuis grotere vormen aan te nemen en zullen de komende tijd meer patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen. Om goede zorg te kunnen bieden moeten zij alle zeilen bijzetten en is ook jouw hulp hard nodig!

Ben jij:
– een verpleegkundige die graag wil meewerken?
– nu niet werkzaam maar heb je wel gewerkt als verpleegkundige of in een andere zorgfunctie (al dan niet BIG geregistreerd)?
– iemand zonder zorgopleiding die graag ondersteuning wil bieden in de directe patiëntenzorg of in een andere ondersteunende rol?

Het ziekenhuis ontvangt graag een mail via ikbiedhulpaan@dz.nl met daarin je naam, telefoonnummer, een korte beschrijving van je opleiding en werkervaring én we horen graag wanneer je beschikbaar bent. Heb je vragen? Ook dan kun je terecht op dit mailadres.

Overig nieuws

Vanwege de beschikbaarheidsdiensten van de medewerkers van het ziekenhuis tijdens deze corona-crisis, verruimt het ziekenhuis tijdelijk het parkeerbeleid. Daarom is de slagboom vanaf heden 24/7 open en kunnen mensen in en uit rijden wanneer dat nodig is. Deze maatregel is tijdelijk en genomen in het kader van de crisissituatie. Als de situatie het weer toelaat, zal het ziekenhuis terugkeren naar het reguliere parkeerbeleid

Het Deventer Ziekenhuis neemt een aantal patiënten over van ziekenhuizen in Brabant. Inmiddels zijn drie patiënten uit Bernhoven naar Deventer overgebracht. Ook uit het St. Annaziekenhuis uit Geldrop is een patiënt overgenomen. Volgende week wordt ook een aantal oncologische patiënten van Bernhoven naar Deventer gebracht. Hiermee geeft het Deventer ziekenhuis gevolg aan de noodkreet die Brabantse ziekenhuizen vrijdag 20 maart lieten horen naar aanleiding van het nijpende capaciteitsgebrek en snel toenemend aantal coronapatiënten. Landelijk is er een ‘buddysysteem’ georganiseerd, waarbij ziekenhuizen het zuiden en noorden elkaar ondersteunen. Het Deventer Ziekenhuis is daarbij ‘buddy’ voor Bernhoven. Voor bezoek uit Brabant worden tijdelijk hotelvoorzieningen in en om Deventer gerealiseerd.