Het gaat om een gebied aan de zuidkant van Olst. In het gebied is onder andere aandacht voor: 

–       de manier waarop men samenleeft met elkaar; 

–       het elkaar ontmoeten; 

–       circulair bouwen; 

–       klimaatadaptatie: hoe gaan we in deze wijk om met klimaatveranderingen? Bijvoorbeeld met wadi’s voor de afvoer van hemelwater en het aanbrengen van           extra groen voor koeling in tijden van hitte.  

Plan uitwerken 

De eerste stap naar deze wijk voor morgen is inmiddels gezet. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat gestart kan worden met de uitwerking van een plan. Voorlopig gaat er nog geen schop in de grond. Eerst worden de kaders in beeld gebracht. Hoe ziet de openbare ruimte eruit? Wat is de verhouding tussen bebouwing en groen? Hoe wordt de wijk voorzien van energie en welke woningen passen daarbij? 

Nieuwe kijk op ontwerpen 

Dit is een geheel nieuwe kijk op het ontwerpen van een wijk. Daarom is de betrokkenheid van inwoners essentieel. Zij worden tijdens het proces geïnformeerd en betrokken. Met dit project zet de gemeente Olst-Wijhe een belangrijke stap richting de toekomst. Een toekomst waarin duurzaamheid een steeds belangrijkere rol krijgt. De komende maanden wordt er gewerkt aan het plan. Het streven is om in het najaar te starten met gesprekken met inwoners en mogelijk geïnteresseerden.