Wethouder Liesbeth Grijsen: “Dit jaar heeft meer dan ooit laten zien hoe belangrijk sociale samenhang in de dorpen is. We zijn overweldigd door de vele initiatieven die in de afgelopen periode vanwege de coronacrisis zijn ontstaan. Initiatieven waarin werd omgekeken naar kwetsbare mensen in de samenleving. Dat kan alleen met sterke sociale structuren. Die willen we verder versterken.” 

Dorpelingen zetten zich in 

De uitvoeringsagenda geeft weer hoe de dorpelingen zich ten volle inzetten voor de vitaliteit van hun dorp. Ze werken aan opgaven die de nodige tijd, aandacht en zorgvuldigheid vragen om tot realisatie te komen. Veelal uitgevoerd in de avonduren en weekenden. De gemeente staat naast de dorpen en ondersteunt waar nodig. 

Nieuwe opgaven 

De uitvoeringsagenda is geen statisch document maar een continu proces. Het sluit aan bij de dynamiek in de dorpen en biedt ruimte voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Zo wordt de grote hoeveelheid energie in de dorpen ten volle benut. 

Nieuwe projecten en opgaven die dit jaar zijn toegevoegd aan de uitvoeringsagenda: 

  • Huiskamerfunctie Museum Averlo-Frieswijk-Schalkhaar 
  • Toekomstvisie/-agenda Diepenveen 
  • Dorpsinitiatief Lettele ‘Woningbouw en clustering voorzieningen’ 
  • Ondersteuningsplan vrijwilligers 
  • Ouder worden in de dorpen