Wethouder Cultuur Carlo Verhaar: “We geven hiermee perspectief aan de cultuursector die ondanks de klap als gevolg van corona, veel veerkracht toont. Het Uitvoeringsprogramma onderbouwt dat kunst en cultuur een sleutel voor succes zijn voor Deventer.” 

Voor de Deventer Schouwburg, MIMIK, Burgerweeshuis, DeventerKunstenlab, Historisch Centrum Overijssel, Deventer Verhaal, bibliotheek Deventer (inclusief Athenaeum), Kunstcircuit en Theaterschip worden de budgetten voor 4 jaar vastgelegd. Dat geeft zekerheid en daarmee rust aan de instellingen. 

Het college heeft meer ambitie dan de huidige begroting mogelijk maakt. Er wordt gewerkt aan toekomstplannen voor het Burgerweeshuis en voor de Deventer Schouwburg als onderdeel van een Cultureel Centrum aan de Keizerstraat. Bij de begroting zal het gemeentebestuur bespreken wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de culturele sector en hoe om te gaan met de ambities.