Algemeen directeur Karin Sluis: “2019 was een uitstekend jaar voor Witteveen+Bos. De organisatie groeide sterk en kende daarbij minder personeelsverloop dan in 2018. In 2019 hebben Witteveen+Bos’ers wereldwijd in zo’n 4.000 projecten gewerkt aan vraagstukken zoals CO₂-neutraal en circulair bouwen, duurzame infrastructuur, de energietransitie, hoogwaterbescherming, klimaatadaptatie en verbetering van industriële processen.”

“We leveren in toenemende mate digitale diensten, bijvoorbeeld op het gebied van participatie, waar online steeds belangrijker wordt. Samen met de klant en de omgeving werken we zo aan de beste oplossingen. Onze omzet en resultaten over het eerste kwartaal van 2020 liggen ondanks Covid-19 in lijn met de oorspronkelijke begroting. We zijn er trots op dat Witteveen+Bos’ers veel flexibiliteit en collegialiteit laten zien. Ook in deze roerige tijden zetten we samen met opdrachtgevers en partners graag de schouders onder belangrijke maatschappelijke uitdagingen.”