De gemeente Deventer heeft haar ideeën daarover opgeschreven, maar Diepenveen heeft de dorpsbewoners zelf gevraagd wat zij vinden. Hieronder staat het resultaat van de enquête die door 129 bewoners is ingevuld. 

Van de Diepenveners vindt ongeveer de helft dat er meer woningen nodig zijn om de voorzieningen (zoals winkels, (sport-)verenigingen, Kulturhus, etc..) in stand te houden. Deze woningen zouden dan vooral starterswoningen moeten zijn, gevolgd door gezinswoningen en seniorenwoningen. Voor een goede doorstroming zouden vooral seniorenwoningen en starterswoningen wenselijk zijn. Deze zouden dan gebouwd moeten worden in de kern en de randen ervan; slechts weinigen vinden in het buitengebied. 

Het dorp wordt door de Diepenveners het meest gewaardeerd om zijn vele groen. Rust, lokale betrokkenheid en veiligheid scoren daarna ongeveer even hoog. Op de vraag welke voorzieningen het meest worden gemist scoren drogist, speciaalzaak en openbaar vervoer het hoogst. Toch vindt bijna een kwart van de stemmers het winkelaanbod voldoende. Op de vraag welke specifieke winkels er gewenst zijn scoren, na drogist en speciaalzaak, groenten- en kledingwinkel en kantoor-/boekhandel ieder ongeveer 10%. 

Tot slot zegt driekwart van de stemmers geen gebruik te zullen maken van een betere busverbinding met de stad als die er komt. 

Deze resultaten worden meegenomen in de volgende gesprekken met de gemeente Deventer.