De Roos van Elisabeth bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500,- die het Elisabethfonds jaarlijks toekent aan mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de bevordering van de maatschappelijke participatie van (ex-) psychiatrische patiënten.  

Genomineerden 

Voor de uitreiking 2020 zijn 8 genomineerden, waarvan in mei 2021 de winnaars bekend gemaakt wordenDe genomineerden in de categorie Volwassenen zijn Realcovery Inloophuis Weerselo, Theo van der VegtEdwin KampThuis-team Twente en Marcelle van de Zijl.  

In de categorie Jeugd zijn genomineerd Bernadette Snippe, Merel Mulder en het team JMZ-go 

Er wordt ook nog een aanmoedigingsprijs uitgereikt. 

Stichting Elisabethfonds 

Het Elisabethfonds draagt sinds 1991 in de provincie Overijssel bij aan het bevorderen van de individuele re-integratie van (ex-)psychiatrische patiënten. Dit doet het fonds onder meer door bij te dragen aan positieve beeldvorming en door financieel bij te springen waar verzekering en/of subsidie ontbreken of ontoereikend zijn. Sinds april 2010 zijn het Elisabethfonds en de Dokter Wittenberg Stichting een samenwerking aangegaan. Door de samenwerking kunnen de stichtingen gezamenlijk meer mensen ondersteunen die op hulp zijn aangewezen.