Jongeren die tussen 1 mei en 31 december 2004 zijn geboren krijgen dit najaar een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Twee weken voor de vaccinatiedatum krijgen jongeren en hun ouders/verzorgers een brief van het RIVM en een uitnodiging van GGD IJsselland waarop staat waar en op welk tijdstip ze hun prik kunnen halen. De vaccinaties worden gegeven op het consultatiebureau in de gemeente waar de betreffende persoon woont.

Voor vragen over de meningokokken kunnen de kinderen terecht op de site www.deelditnietmetjevrienden.nl . Via deze website kunnen jongeren chatten met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD. 

Voor vragen over de vaccinatie kun je bellen met GGD IJsselland.