De bewoners van Steenbrugge hebben geen cv-ketel in hun woning, maar verwarmen hun huis en kraanwater via het bestaande warmtenet of een individuele aardgasvrije voorziening, zoals een warmtepomp. Het warmtenet maakt nu nog gebruik van aardgas, maar de gemeente, Ennatuurlijk en Woonbedrijf Ieder1 hebben afgesproken dat vanaf 2021 ook het warmtenet in Steenbrugge volledig aardgasvrij is. Het warmtenet wordt daarom aangesloten op de (nog te bouwen) biomassacentrale. Ook het bestaande warmtenet van Wezenland wordt op de centrale aangesloten. 

Voor de bouw van de biomassacentrale zijn er vijf locaties door de gemeente in beeld gebracht waarvan onderzocht wordt welke het meest geschikt is. Het gaat om een locatie bij de Keizer Karellaan, een locatie bij de Raalterweg, en 3 locaties bij de Wechelerweg. U vindt meer informatie over deze locaties op www.deventer.nl/warmtenetSteenbrugge.

Gedurende de avond kunt u zich laten informeren over hoe een biomassacentrale werkt en hoe de centrale er mogelijk uit komt te zien. Ook wordt toegelicht wat de omgeving kan merken van een biomassacentrale. Daarnaast wordt het proces van de locatieverkenning nader toegelicht. Er zijn medewerkers van de gemeente, Ennatuurlijk en Woonbedrijf Ieder1 aanwezig om vragen te beantwoorden en uw opmerkingen te noteren.

De inloopavond vindt plaats op dinsdag 18 september bij Theehuis Bij van Bruggen aan de Wechelerweg 52 te Deventer. U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur.