Na de vele regen en de hoge waterstanden op de rivieren, stabiliseerden de waterpeilen afgelopen dagen, onder andere op de IJssel. De komende dagen is er vanuit Duitsland weer een kleine piek in wateraanvoer op komst. Daardoor zullen de uiterwaarden langs de IJssel naar verwachting nog twee weken vol water staan.

Stijging waterstand

De waterstand op de IJssel zal weer wat stijgen, maar is niet schokkend. De ondergelopen uiterwaarden hebben nog voldoende buffer om het extra water te bergen. Uiterwaarden zijn juist aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hogere waterstanden. Hierdoor kan het makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen. Het waterschap blijft de weersverwachting nauwkeurig volgen.