Een goede doorstroming op de A1 is economisch voor de regio van grote betekenis. Om de doorstroming te verbeteren zijn maatregelen nodig. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat, met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio, tussen 2018 en 2028 de A1 tussen Apeldoorn en Azelo in twee fases. Samen investeren ze ruim 400 miljoen euro in het verbreden van de A1.  

Werkzaamheden uitbreiding A1 Apeldoorn – Azelo 

In 2019 en 2020 vinden de volgende werkzaamheden plaats voor fase 1: 

 • Verbreden van de weg tussen Twello en Deventer naar 2×4 rijstroken met uitbreiding in de buitenberm; 
 • Verbreden van de weg tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2×3 rijstroken met uitbreiding in de middenberm; 
 • Verbreden van twee viaducten (Koerhuis over de autoweg N348 bij Deventer en Wilpsedijk over de autoweg N790); 
 • Bouwen van twee nieuwe viaducten (Streekoduct Oxersteeg (een overgang voor dier en verkeer) bij Deventer en fietsbrug De Wakels over de A1 in de gemeente Rijssen-Holten); 
 • Plaatsen van geluidsschermen; 
 • Verbeteren van de inrichting van verzorgingsplaatsen. 

Bij de uitbreiding van de A1 wordt geïnvesteerd in niet alleen in meer ruimte voor autoverkeer, maar ook in een duurzame inpassing van de weg in het landschap en een goede bescherming van ecologie en milieu. 

Start werkzaamheden uitbreiding A1 in februari 2019 

Vanaf februari 2019 starten de voorbereidende werkzaamheden zoals kapwerkzaamheden en het verleggen en aanleggen van kabels en leidingen en start grondwerk voor de nieuwe portalen voor signalering. 

 • Mei 2019: starten met de verbreding van de weg tussen Deventer-Oost en Bathmen en de verbreding tussen Markelo en Rijssen. De uitbreiding van de A1 tussen Deventer en Rijssen vindt plaats in de middenberm. De A1 is op deze delen aan het eind van 2019 verbreed. 
 • Begin 2020: start werkzaamheden aan de weg tussen Bathmen en Lochem en tussen Twello en Deventer. De uitbreiding van de A1 tussen Twello en Deventer vindt plaats in de buitenberm. In het najaar van 2020 is de A1 op dit weggedeelte verbreed. 
 • Zomer 2020: start werkzaamheden voor de wegverbreding tussen Lochem en Markelo. Deze uitbreiding vindt ook plaats in de middenberm. Dit duurt tot najaar 2020. 
 • Najaar 2020: Aanbrengen van beplanting

Beperken van hinder voor weggebruikers A1 Apeldoorn – Azelo 

De werkzaamheden op de weg vinden in delen plaats. er wordt gewerkt op de snelweg op maximaal twee trajecten tegelijk. Daarnaast vinden er gelijktijdig diverse werkzaamheden naast de weg plaats. Het huidige aantal rijstroken op de snelweg blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor beide rijrichtingen. Wel worden de rijstroken versmald en verlegd. Weggebruikers kunnen daardoor tijdens de werkzaamheden de volgende hinder ondervinden: 

 • versmalde rijstroken; 
 • verlaagde maximale snelheid naar 90 km/h; 
 • meer oponthoud in de spits. 

Meer informatie over werkzaamheden A1 Apeldoorn – Azelo 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Medewerkers van Rijkswaterstaat en Heijmans staan op dinsdag 22 januari 2019 voor u klaar in het gemeentehuis Rijssen-Holten aan het Schild 1 in Rijssen om de plannen toe te lichten. Op donderdag 24 januari 2019 bent u welkom in het gemeentehuis Voorst aan de H.W. Iordensweg 17 in Twello. Op beide informatieavonden kunt u tussen 17.00 en 21.00 uur op elk tijdstip binnenlopen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.