Kort daarna zijn ze naar concentratiekamp Vught vervoerd en een half jaar later via Westerbork naar Auschwitz. Leny kon als enige van haar familie terugkeren uit de Duitse kampen. Na de oorlog heeft ze weer een nieuw leven opgebouwd. Dinsdag 23 april zou ze 100 jaar zijn geworden.

Om haar te gedenken organiseerde Henk Jansen en Fons Smit, in samenwerking met de gezamenlijke Oranjecommissie Bathmen en Loo, zondag 28 april een Tour de Leny. Hierbij werd eerst een korte rondgang door het dorp gemaakt langs voor Leny belangrijke plekken, daarna vertelde Henk en Fons over het leven van Leny.