AmbuSuite is het technologieplatform voor de registratie van ambulancezorg, procesmanagement, rapportages en vooraankondigingen naar de spoedeisende hulp in een groot deel van het land. De overname van AmbuSuite door Topicus maakt het mogelijk om de ambulancezorg op een goede manier te verbinden met andere zorgverleners in de regio. Directeur Hugo Brand van Topicus Zorg: ‘Die verbinding is hard nodig want er wordt steeds meer gevraagd van de meldkamers die de zorgvraag coördineren en van de verpleegkundigen op straat die de mobiele zorg verlenen. Om hen daarbij te helpen moeten zij inzage hebben in de nodige patiëntinformatie en eenvoudig contact kunnen leggen met ketenpartners.’ 

Door het verbinden van AmbuSuite met het regionale gezondheidsplatform van Topicus gaan de betrokken teams deze informatie-uitwisseling mogelijk maken. ‘Het ambulancepersoneel krijgt straks toegang tot allergieën, medicatiegebruik en de zorgafspraken die de patiënt met zijn huisarts heeft gemaakt, zoals een niet-reanimeren-beleid. Ook de overdracht tussen huisarts, huisartsenpost, meldkamer, ambulance en spoedeisende hulp wordt gestroomlijnd’, aldus Brand. 

Naar verwachting zullen nog voor de zomer de eerste voordelen van de overname zichtbaar worden voor de zorgverlener. De dagelijkse leiding over AmbuSuite blijft in handen van directeur Jeen Beckers.