Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) van Dimence levert en verbetert zorg voor mensen met autisme en ADHD. Het TOPGGz keurmerk betekent dat het centrum voldoet aan hoge kwaliteitscriteria voor hoog specialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoekonderwijs en opleiding. 

 

Autisme en ADHD

Het komt nog vaak voor dat autisme of ADHD niet herkend wordt bij mensen die al van jongs af aan proberen hun hoofd boven water te houden in de maatschappij. Als de diagnose uiteindelijk gesteld wordt, blijkt het vaak dat er inmiddels al klachten ontwikkeld zijn op het gebied van angst, depressie en verslaving. Als autisme en ADHD eerder herkent en erkent wordt, vergroot het de mogelijkheid voor eigen regie en voorkomt het andere kostbare problemen die kunnen ontstaan.

 

TOPGGz

De stichting TOPGGz maakt zich hard voor topklinische geestelijke gezondheidszorg, vooral voor de patiënten die in de reguliere ggz niet goed geholpen kunnen worden. Het keurmerk wordt na beoordeling als de afdeling voldoet aan de strenge selectiecriteria toegekend. 

“Vier jaar geleden kregen we voor het eerst deze erkenning. Dat we nu opnieuw het keurmerk TOPGGz krijgen, is een bevestiging dat we met ons werk op de goede weg zijn. Toch hebben we nog veel te doen. Ik hoop dat we (jong)volwassenen met autisme of ADHD nog meer kunnen ondersteunen in het versterken van hun eigen regie. Het keurmerk is een extra stimulans om ons in te blijven zetten voor onze patiënten. Over de criteria voor het TOPGGz keurmerk is goed nagedacht. Iedere afdeling die zich deze criteria ter harte neemt, is goed bezig om toe te werken naar een betere en gezondere ggz, waar mensen die een beroep op ons moeten doen, echt van kunnen profiteren,” aldus van Boekholt.