Aanleiding voor de toegenomen leegstand in Deventer wordt in het document niet expliciet vermeld, maar in Zwolle is een vergelijkbaar scenario zichtbaar. Dure winkelpanden staan daar vaker leeg door hoge huurprijzen. Een aanwijzing dat hetzelfde in Deventer aan de hand is blijkt uit het gegeven dat kledingwinkel Steps zich uit de stad terugtrekt. Volgens de winkelketen is de huur van het pand aan de Korte Bisschopsstraat te hoog.

Verdere toename van de leegstand in de binnenstad komt vooral voor rekening van de B-locaties. De leegstand is gestegen van 4% naar 9%. Goedkope locaties in de binnenstad kennen opvallend genoeg geen leegstand. Dit zijn de Kleine en Grote Overstraat en de Nieuwstraat. Reden volgens het rapport zijn de geringe winkeloppervlaktes en toegankelijke huurprijzen.