Dat het aantal besmettingen ook in de regio IJsselland langzaam toeneemt, ziet men al weken. Echter loopt dit aantal in de afgelopen dagen hard op. Dit ligt vooral aan privé feestjes, familieaangelegenheden, werk of door buitenlandse besmettingen. Men is minder voorzichtig geworden dus de maatregelen moeten weer strakker in acht worden genomen. Dus:
– blijf thuis bij klachten en test zo snel mogelijk;
– houd 1,5 meter afstand van anderen;
– was vaak uw handen;
– werk zoveel mogelijk thuis;
– vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.
Kijk op rijksoverheid.nl voor alle geldende maatregelen.  

Rianne van de Berg, directeur publieke gezondheid: ‘Ik maak me oprecht zorgen over de oplopende trend in onze cijfers met besmettingen. Van 60 in de eerste week van september, naar 82 vorige week. En de afgelopen vier dagen zitten we in onze regio nu al op 80 besmettingen. De ziekenhuisopnames zijn nog wel beperkt, maar de negatieve trend moet niet door blijven zetten. We willen tenslotte niet terug naar de situatie van maanden geleden. Het is moeilijk om ons altijd aan de maatregelen te houden maar ik wil benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen. Om de  IC’s van de ziekenhuizen niet opnieuw vol te laten lopen en om de reguliere zorg, met name ziekenhuiszorg, door te kunnen laten gaan. We merken dat positief geteste inwoners in de meeste gevallen goede medewerking verlenen  aan bron- en contactonderzoek. Dat is positief, want daarmee voorkomen we de verdere verspreiding van corona.‘ 

Peter Snijders, voorzitter Veiligheidsregio IJsselland: ‘We zien dat de meeste mensen in onze regio hun best doen om de regels na te leven. Echter zien we ook dat de urgentie om de regels te blijven volgen minder wordt; we zijn minder voorzichtig geworden. Maar vergis je niet: ook wij hebben te maken met een opleving van het coronavirus, dus denk niet dat onze regio buiten schot blijft. Het aantal besmettingen neemt fors toe en we moeten voorkomen dat we in onze regio te maken krijgen met meer beperkingen. Daarom doe ik een dringende oproep aan iedere inwoner om je aan de regels te houden. Dat is de enige manier om onze bewegingsvrijheid ook de komende periode te houden. We beperken onszelf om vrijheid te houden! Om daarmee de infectie te bestrijden, onze kwetsbare mensen te beschermen en om de continuïteit in de zorg te waarborgen. We kunnen dit alleen samen voor elkaar krijgen, dus ik reken op de inwoners in onze regio.’