Het college heeft een afweging moeten maken omdat de ruimte aan de Sint Olafstraat qua geluid en parkeren niet optimaal is. Omdat het om een tijdelijke vergunning gaat, is het mogelijk om soepeler te zijn. Vanuit het belang van cultureel aanbod in deze moeilijke tijden, is vergunning verleend.

De gemeente maakt momenteel een ontwikkelbeeld voor het gebied. Het college wil zich niet vooruitlopend hierop al vastleggen op nieuwe functies op het haveneiland. Daarom is gekozen voor een tijdelijke vergunning van 9 maanden.

De vergunning ligt 6 weken ter inzage en binnen die termijn kan bezwaar worden ingediend.